Privacybeleid

Water Wheel Corporation

Inhoud en inwerkingtreding

We vinden privacy erg belangrijk, daarom gaan we altijd zorgvuldig om met uw gegevens. U kunt erop vertrouwen dat uw privacy bij ons goed is beveiligd. In deze privacy verklaring leggen we uit welke gegevens we verzamelen, hoe wij die gegevens krijgen en waar we ze voor gebruiken. Dit privacy beleid sluit aan op de Wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die op 25 mei 2018 in werking is getreden. Deze wet zorgt ervoor dat u zeggenschap hebt over uw persoonsgegevens en hoe deze door ons worden gebruikt en verwerkt.

 

Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen op basis van nieuwe ontwikkelingen. We raden u dan ook aan om het privacy beleid regelmatig te raadplegen. Zo blijft u van eventuele wijzigingen op de hoogte. U kunt het privacy beleid op ieder gewenst moment lezen op www.solardevelopmentcorporation.com.

 

Toepassingsgebied en begripsvorming

Solar Development Corporation maakt deel uit van de Water Wheel Corporation groep. Het privacy beleid is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Water Wheel Corporation en haar groepsmaatschappijen.

 

Wij verwerken gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst voor oa de realisatie van uw zonne-installatie, dan wel u hiervoor een passende aanbieding te doen. Daarnaast kunnen we persoonsgegevens verwerken en bewaren, omdat dit op grond van een wettelijke plicht noodzakelijk is. Het kan ook dat we gegevens verwerken, omdat we hier zelf een gerechtvaardigd belang bij hebben. Bijvoorbeeld voor het verbeteren van onze diensten en het informeren over het gebruik van onze producten en diensten, alsmede trendanalyse en marketing. Ook kunnen persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, oa voor aanvullende werkzaamheden en adviezen.

 

Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan onze partners en overige dienstverleners, die wij inschakelen bij onze bedrijfsvoering of de uitvoering van onze diensten en die daarbij in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij verstrekken aan dienstverleners uitsluitend gegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening van onze producten. Wij verplichten onze partners de persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken in het kader van de betreffende dienstverlening aan Water Wheel Corporation en haar groepsmaatschappijen of om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Wij verplichten onze partners de gegevens afdoende technisch en organisatorisch te beveiligen en geheim te houden.

 

Wij kunnen je persoonsgegevens (of een afgeleide van deze gegevens) ook delen met niet-commerciële onderzoeksinstellingen en overheidsorganisaties ten behoeve van onderzoek en het ontwikkelen van overheidsbeleid, op het terrein van duurzame energiebronnen, klimaat en slimme energienetwerken.

 

Wij bewaren en gebruiken uw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doelen die we in deze verklaring noemen of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

 

Op onze website treft u ook links aan naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de Privacyverklaring van de site die u bezoekt.

 

U heeft het recht ons te verzoeken om uw gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of te laten weten dat u gebruik wilt maken van uw recht op beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van uw gegevens.. Als u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming op eenvoudige wijze intrekken via onderstaand email adres. Bij vragen of klachten heeft u het recht om contact op te nemen met de bevoegde toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contact

Heeft u vragen over deze Privacy statement? Dan kunt u contact met Water Wheel Corporation (eigenaar van Water Wheel Solar Development Corporation) opnemen via contact@solardevelopmentcorporation.com.