Global Goals

Bouwen aan een duurzame toekomst

Samen naar een betere wereld

In 2015 stemden wereldleiders in met 17 Global Goals (officieel bekend als de Sustainable Development Goals of SDG’s). Deze doelen hebben de kracht om tegen 2030 een betere wereld te creëren door armoede te beëindigen, ongelijkheid te bestrijden en de urgentie van klimaatverandering aan te pakken. Geleid door de doelen, is het nu aan ons allemaal, regeringen, bedrijven, het maatschappelijk middenveld en het grote publiek om samen te werken aan een betere toekomst voor iedereen.

De bijdrage van Water Wheel Corporation

Water Wheel Corporation zet zich in om de klimaatverandering te verminderen door de ontwikkeling van zonne-energie te versnellen. We hebben de Sustainable Development Goals (SDG’s) geïntegreerd in de bedrijfsstrategie van het bedrijf, met name SDG 7, 9 en 13.

Hernieuwbare energieoplossingen worden elke dag goedkoper, betrouwbaarder en efficiënter. Onze huidige afhankelijkheid van fossiele brandstoffen is niet duurzaam en schadelijk voor de planeet. Daarom moeten we de manier waarop we energie produceren en verbruiken veranderen. Het zo snel mogelijk implementeren van deze nieuwe energieoplossingen is essentieel om klimaatverandering tegen te gaan, een van de grootste bedreigingen voor ons eigen voortbestaan.

Een goed functionerende en veerkrachtige infrastructuur is de basis van elke succesvolle community. Om toekomstige uitdagingen aan te gaan, moeten onze industrieën en infrastructuur worden geüpgraded. Hiervoor moeten we innovatieve duurzame technologieën promoten en zorgen voor gelijke en universele toegang tot informatie en financiële markten. Dit zal welvaart brengen, banen scheppen en ervoor zorgen dat we over de hele wereld stabiele en welvarende samenlevingen opbouwen.

Klimaatverandering is een echte en onmiskenbare bedreiging voor onze hele beschaving. De effecten zijn al zichtbaar en zullen catastrofaal zijn, tenzij we nu actie ondernemen. Door onderwijs, innovatie en naleving van onze klimaatverplichtingen kunnen we de nodige veranderingen aanbrengen om de planeet te beschermen. Deze veranderingen bieden ook enorme kansen om onze infrastructuur te moderniseren, wat nieuwe banen zal creëren en meer welvaart over de hele wereld zal bevorderen.

Interesse?

Neem vrijblijvend contact met ons op